Leren wat werkt

De achthonderd

Mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, een duurzame oplossing bieden op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Dat is ons doel.  

De achthonderd is een netwerkorganisatie samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheidsinstellingen. Samen ontwikkelen wij (praktijk-) onderwijsaanbod op maat. Dat doen we vraaggestuurd: de behoefte van werkgevers is ons vertrekpunt. De oplossing biedt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen. Zo dichten we de kloof op de arbeidsmarkt en zorgen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Meer informatie

Onze community

betrokken ondernemers
0
co-financierders
0
actieve deelnemers
0
geslaagden
0