Als je meer wilt weten.

Uitleg leren en werken van De achthonderd

Duale trajecten & Praktijkverklaring

De achthonderd staat voor maatwerk opleiden door de combinatie werken en leren. Het stukje maatwerk zit hem in de match tussen kandidaat en werkgever en de inhoud van het opleidingstraject. Deze wordt namelijk afgestemd op de behoefte van de werkgever. Zo leert een kandidaat ook precies datgene wat belangrijk is om een beroep te kunnen uitoefenen.

In het onderwijs noemen we de combinatie werken-leren een Duaal Traject. Bovendien kun je met De achthonderd een Praktijkverklaring behalen. Hieronder vind je de meest gestelde vragen èn antwoorden over Duale Trajecten en de Praktijkverklaring. 

Vragen & antwoorden
Duaal Traject

Het Duale Traject (ook wel leren en werken van De achthonderd) is een bbl entree-opleiding in het mbo op niveau 1. Tijdens het Duale Traject is er een mogelijkheid om extra lessen Nederlandse taal te volgen. Je gaat één dag in de week naar school en de overige dagen ga je werken bij een leerwerkplek, die passend is in de richting waarvoor je hebt gekozen.

Het Duale Traject is voor kandidaten zonder startkwalificatie. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt taalniveau A1+ op alle taalvaardigheden
 • Je bezit enkele basisvaardigheden van rekenen
 • Je hebt een gemiddelde of snelle leerbaarheid (dit wordt getoetst tijdens de intake)
 • Je kunt fysiek werk doen (veel met de handen en het lichaam werken)
 • Je hebt nog geen Nederlands diploma
 • Je bent flexibel in werktijden en werkdagen.
 • Let op: voor de bouw gelden iets strengere toelatingseisen. Lees ze hier,

Summa College is de onderwijspartner van De achthonderd. De Duale Trajecten die je bij Summa College kunt volgen zijn vooralsnog: 

 • Assistent installatie- en constructietechniek
 • Assistent logistiek medewerker
 • Assistent dienstverlening en zorg
 • Assistent bouw, wonen en onderhoud

Je bent werkzaam als assistent, je zult dus veel repeterende werkzaamheden gaan doen. Per richting heb je verschillende werkzaamheden:

 • Assistent installatie- en constructietechniek: In de techniek heb je heel veel verschillende bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld een of meerdere van deze werkzaamheden uitvoeren: installeren, aanleggen van leidingen van water, gas en verwarmingen, het maken van buizen, kabels en kabelgoten en het bewerken van metaal.
 • Assistent logistiek medewerker: Je werkt in een magazijn en zorgt ervoor dat goederen op de juiste plek worden opgeslagen. Je stickert en codeert pakketten en maakt het verzendklaar.
 • Assistent dienstverlening en zorg: Je helpt mee met het klaarmaken van ruimtes, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. Je helpt mensen mee in het huishouden, bijvoorbeeld in de thuiszorg.
 • Assistent bouw:

  Voorbereidende werkzaamheden, materialen klaarleggen, graven van sleuven, netten plaatsen, slopen, assisteren van metselaar, timmerman materialen aangeven, helpende hand, uitvoeren gestandaardiseerde werkzaamheden, betimmeren van wande, metselen van een muurtje, opruimen van de bouwplaats.

Tijdens de opleiding ga je Nederlandse taallessen en rekenlessen volgen. Naast deze reguliere vakken ga je ook vaktaal en theorie leren. De praktijk leer je op jouw werkplek. Je gaat ook zelf een keuze maken welke extra vakken jij wil volgen.

De opleiding duurt één jaar. Daarna zou je ervoor kunnen kiezen door te gaan met een vervolgopleiding.

De kosten van de opleiding hangen af van de startdatum wanneer je met de opleiding begint. Het schoolgeld is rond de 300 euro per schooljaar. Dit bedrag mag je in termijnen betalen.

Als je nog moet inburgeren of daarmee bezig bent, dan moet je de kosten daarvan ook meerekenen. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het intakegesprek.

Tijdens de opleiding krijg je huiswerk en moet je opdrachten online maken en inleveren. Het is dan belangrijk dat je een goede laptop met internetverbinding tot je beschikking hebt. Heb je geen laptop, dan kun je dan aangeven bij het intakegesprek.  

Als je gaat werken in de logistiek of in de techniek is het vaak van belang dat je veilige werkschoenen hebt.

Het lesmateriaal is inbegrepen in de prijs van het schoolgeld.

Met ingang van september 2020 hanteren we een flexibele instroom. Dat betekent dat je op elk gewenst moment kunt starten aan de opleiding. Je hoeft niet lang te wachten totdat je kunt beginnen.

Je gaat één dag in de week een hele dag naar school. Dit is een vaste dag in de week. Je hoort tijdens de intake welke dag dat dit zal zijn. De dagen zijn van 8.45-17.00 uur.

Om ervoor te zorgen dat je aan het einde van de opleiding genoeg werkervaringsuren hebt opgedaan vragen wij jou om 4 dagen in de week beschikbaar te zijn voor werk. Je gaat tussen de 28 en 32 uur werken bij een leerwerkplek.

Je kunt bij ons starten met de opleiding als je nog geen leerwerkplek hebt gevonden. Wij helpen jou met het vinden van een passende leerwerkplek. Natuurlijk is het fijn als je zelf al een erkende leerwerkplek hebt gevonden of er al werkzaam bent. Dit kun je aangeven tijdens het intakegesprek. Het is dan belangrijk dat wij nagaan of de werkplek ook een erkenning heeft of kan en wil krijgen voor deze niveau 1 opleiding.

Aan het einde van het schooljaar maak je een aantal examens. Het is belangrijk dat je een voldoende haalt voor het praktijkexamen en al jouw BPV-opdrachten ingeleverd hebt.

Als je het praktijkexamen positief hebt afgerond, de BPV-opdrachten behaald hebt, en het keuzedeel hebt behaald, ontvang je een diploma van niveau 1.

Na het behalen van dit diploma kun je eventueel, als dat haalbaar is, doorgaan met niveau 2 in het mbo. Je kunt ook gaan werken.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek gaan we met je in gesprek en nemen we een aantal testen af. We luisteren naar jouw motivatie, waarom jij deze opleiding wil doen. De toetsen die we afnemen zijn taaltoetsen, maar ook een leerbaarheidstoets. Die laatste toets is er om te kijken of jij in staat bent de niveau 1 opleiding met succes af te kunnen ronden. Je krijgt aan het einde van de intake een advies welke opleiding of traject bij je past.

Je krijgt volgens cao van de werkgever betaald. Dit is dus afhankelijk van waar je gaat werken. Je ontvangt een bpv-overeenkomst vanuit school, waarin staat hoeveel uur jij werkt bij het erkende leerbedrijf. Daarnaast ontvang je een contract vanuit je werkgever, waarin alle arbeidsvoorwaarden staan vermeld.

Vragen & antwoorden
Naar aanleiding van het webinar

De achthonderd is een aanpak die wordt gedeeld door organisaties uit Eindhoven en nabije omgeving. De opleiding op maat wordt momenteel geboden door Summa College. Op dit moment zijn we dus in Eindhoven en omgeving actief.

Op dit moment richten wij ons op kandidaten van 18+. Er is geen maximum leeftijd. Voor mensen van 18- zijn op de achtergrond wel ontwikkelingen, omdat daar vraag naar is.

In principe maakt het niet uit of iemand een Wajong uitkering heeft. Wat wel belangrijk is om in acht te nemen is dat mensen bereid en in staat moeten zijn fysiek werk uit te voeren.

Vragen & antwoorden
Traject Praktijkverklaring

De Praktijkverklaring is een traject binnen het mbo, dat je kunt volgen bij een erkend leerwerkbedrijf. Het is een praktijkopleiding, je gaat niet naar school. Met de praktijkopleider van het bedrijf worden afspraken gemaakt tussen jou en de coach van school die jou begeleiding geeft. Jullie maken samen afspraken welke werkprocessen je gaat leren. Jullie maken samen een plan.

Het traject is voor werkzoekenden en werkenden van 18 jaar of ouder die nog niet in staat zijn om een niveau 1 mbo-opleiding te volgen. Met een praktijkverklaring kan een deel van een entree- of niveau 2 opleiding afgerond worden. De toelatingseisen van dit traject zijn:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt taalniveau A1+ (spreek- en luisterniveau)
 • Je kunt fysiek werk doen (veel met de handen en het lichaam werken)
 • Je hebt nog geen Nederlands diploma
 • Je bent flexibel in werktijden en werkdagen.

Je komt te werken in een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in:

 • De installatie- en/of constructietechniek
 • Logistiek
 • Dienstverlening en zorg

Hieronder lees je een aantal ‘grote’ taken die uitgevoerd worden in een van de richtingen waar jij komt te werken. Jij gaat één of meerdere werkprocessen van zo’n taak uitvoeren.

 • Installatie- en constructietechniek: In de techniek heb je heel veel verschillende bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld een of meerdere van deze werkzaamheden uitvoeren: installeren, aanleggen van leidingen van water, gas en verwarmingen, het maken van buizen, kabels en kabelgoten en het bewerken van metaal.
 • Logistiek: Je werkt in een magazijn en zorgt ervoor dat goederen op de juiste plek worden opgeslagen. Je stickert en codeert pakketten en maakt het verzendklaar.
 • Dienstverlening en zorg: Je helpt mee met het klaarmaken van ruimtes, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. Je helpt mensen mee in het huishouden, bijvoorbeeld in de thuiszorg.

Je gaat niet naar school en volgt dus geen lessen. Je krijgt wel begeleiding van een coach van school die jou komt helpen met je ontwikkeling op de werkplek.

Het traject praktijkverklaring is voor jou straks op maat gemaakt. De schatting is dat je er drie tot zes maanden over gaat doen. We kijken samen met jou en de werkgever wat de mogelijkheden zijn.

De trajecten zijn op dit moment gratis voor kandidaten en bedrijven, omdat het een pilot is.

Als je gaat werken in de logistiek of in de techniek is het belangrijk dat je veilige werkschoenen hebt. Anders kun je niet aan de slag op de werkplek.

Het is fijn als je flexibel inzetbaar bent in werkdagen en werktijden. Wij vinden dan sneller een passende werkplek voor jou.

Ja, wij zoeken samen met jou een passende werkplek. Als je zelf al ergens werkzaam bent of een werkplek weet kun je dit vertellen tijdens het intakegesprek. Dan gaan wij kijken of deze werkplek een erkend leerwerkbedrijf is of kan worden.

Als je de werkprocessen met goed gevolg hebt afgerond ontvang je voor deze werkprocessen een Praktijkverklaring. Met deze praktijkverklaring kunnen we kijken of je in staat bent om weer nieuwe werkprocessen te leren of we gaan kijken of je zou kunnen starten aan een entree-opleiding in het mbo (niveau 1).

Met een praktijkverklaring heb je meer kans op een baan, omdat je kunt aantonen dat je bekwaam bent voor een aantal werkprocessen.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek gaan we met je in gesprek en nemen we een aantal testen af. Dit zijn taaltoetsen, maar ook een leerbaarheidstoets. Je krijgt aan het einde van de intake een advies welk traject het beste bij je past.

Sounds like a plan! Wat nu?

Wanneer jij denkt dat leren-werken met extra begeleiding iets voor jou is, kijk dan eens op de website van Summa College. Je vindt er uitleg over de opleidingen, de uitstroomprofielen (werkrichtingen) en voorwaarden. Ook vind je er het aanmeldformulier voor een Duaal Traject of Praktijkverklaring. En als je daarna méér vragen hebt dan antwoorden, neem dan gerust contact op met de studiebegeleider of met je toeleider.

"Mijn leven is weer goed, omdat ik zelfstandig ben"

Op en neer reis
Soms verdrietig soms blij
Maar met Summa College en Ster College
Altijd lachend altijd blij.

Het leven, dingen in de wereld is
Geen conclusie eindigt nooi
Verdriet, geluk altijd herhaald
Maar met jullie altijd glimlachend
Altijd gelukkig

Het afgelopen jaar
Was in prachtig verhaal
Op en neer iedere dinsdag naar school
Samen met leraar en klasgenoten
Iedere dag naar werk
In de zorg, logistiek en techniek
Hard studeren in de klas
Hard werken in de werk plak
Dat maakt me blij
Want, de zoete overwinning is nabij.

Vandaag ben ik hier
Om te ontvangen mijn diploma
Maar, het is niet alleen mijn diploma
Ook is het jullie diploma
Want, zonder goede docent
Zonder goede begeleider
Zonder jullie hard werken
Ik kan hier niet staan
Om mijn diploma te ontvangen.

Lieve Summa College
Lieve IamNL
Lieve mijn klasgenoten
Lieve mijn docenten
Dank je wel voor alle gezellig lessen

Het is mooi om zorg te zijn
Het is mooi om techniek te zijn
Het is mooi om logistiek te zijn
Het is mooi om Summa en Ster College te zijn

Bij deze bijzondere dag
Ik draag een gedicht voor
Voor mij dag dat ik
Opnieuw geboren ben
Om product van het jaar diploma te halen

Dank je wel! allemaal
Dank je wel is niet teveel voor jullie
Voor wat je voor mij hebt gedaan
Ik heb niets anders
Maar, ik heb een dingen wel
Van harte dank je wel
Ik wil je zo graag eens bedanken
Voor al je goede zorgen
Dank je wel met deze gedichten

Van harte bedanken
Voor je hulp altijd
Als moeder voor haar kind
Jullie ook de beste docent bent.

Ik wil nogmaals heel erg bedanken
Mijn leven is weer goed in Nederland
Omdat ik zelfstandig ben.

Abrehaley Tesfahuney
28 januari 2020