Nog eens 11 kandidaten van De achthonderd ontvangen diploma

Nieuwe aanpak werkt: 34 mensen hebben baan én diploma

De achthonderd heeft binnen één jaar 36 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een diploma én werk geholpen. De  achthonderd is een samenwerkingsverband tussen 17 organisaties en 13 publieke organisaties uit de hele regio die samen de verantwoordelijkheid hebben opgepakt om mensen duurzaam aan het werk te helpen door ze op maat op te leiden terwijl ze werken.

De arbeidsmarkt kent moeilijke tijden. Met name in de sectoren techniek, logistiek en zorg komen werkgevers handen tekort. Tegelijkertijd zitten steeds meer mensen thuis die graag aan de bak willen. De achthonderd heeft als doel om in vier jaar tijd 800 mensen – van achttien jaar en ouder – op te leiden waardoor ze duurzaam werk kunnen vinden en behouden. De achthonderd werkt vanuit de vraag van het bedrijfsleven toe naar een maatwerkopleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens het traject verdienen kandidaten een salaris conform de CAO van de werkgever.

Maatwerk scholing

De aanpak van De achthonderd is bijzonder omdat de focus ligt op de maatwerkscholing van mensen. Bestaande initiatieven richten zich voornamelijk op het plaatsen van mensen in de arbeidsmarkt, wat vaak tot tijdelijke oplossingen leidt. De achthonderd wil mensen zonder startkwalificatie – een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger – helpen aan een werk én een diploma, certificaat of praktijkverklaring.

Régine van Lieshout, directeur van Summa College en initiatiefneemster van De achthonderd benadrukt het belang van opleiden: “We verlangen van mensen dat ze steeds langer doorwerken. Dan is het belangrijk dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen of een gestagneerde ontwikkeling weer nieuw leven in blazen. Een diploma, certificaat of praktijkverklaring zien wij als eerste begin van een leven lang werken aan je ontwikkeling en het vergroten van je inzetbaarheid.”

Door het aanbieden van maatwerk onderwijs met extra begeleiding – bijvoorbeeld op taalgebied –kunnen mensen zonder startkwalificatie toch binnen een jaar een mbo-niveau 1 diploma of Praktijkverklaring halen en tegelijkertijd werken. Ongeveer de helft van de kandidaten stroomt vervolgens door naar een opleiding op mbo-niveau 2. Bovendien wordt door het programma flexibel onderwijs ontwikkeld; een leerlijn waarin wordt afgeweken van de standaard startmomenten, zodat kandidaten kunnen beginnen wanneer het hen uitkomt, op een niveau dat bij hen past.

“De studenten kiezen ook wanneer zij welk onderdeel willen leren en examineren”, vervolgt van Lieshout. “Dat is een grote verandering in het onderwijs. Deze aanpak omarmen we binnen Summa College en willen we de komende jaren verder opschalen naar andere niveaus en sectoren.”

Goede match

Kandidaten van De achthonderd krijgen niet alleen extra begeleiding tijdens hun opleiding, er wordt ook extra aandacht besteed aan de match met een werkgever. Zo ontstaat een duurzame arbeidsrelatie gebaseerd op vertrouwen en loyaliteit. Het succes van deze nieuwe aanpak wordt door deelnemende bedrijven erkend. Zo’n 140 werkgevers van leer-werkbedrijven sloten zich al bij het programma aan. Ze zijn ieder op een eigen manier betrokken: het ene bedrijf verzorgt de locatie, het andere bedrijf weer leerwerkbanen en kennisinbreng bij het onderwijsprogramma. Ook onder potentiële kandidaten is het animo groot: een informatiebijeenkomst in De Kempen trok onlangs 200 bezoekers waarvan ruim 60 mensen direct interesse hadden om te starten. Omdat zij niet wilden wachten op het nieuwe schooljaar zijn ze alvast begonnen met een online leerprogramma.

Vanuit onze kernwaarden: nabijheid, gezamenlijkheid en daadkracht werken we samen met anderen, zorgen we dat het onderwijs zoveel mogelijk lokaal (bijvoorbeeld bij Vencomatic in De Kempen) wordt gegeven en pakken we door op systeembelemmeringen die er zijn. Samen leren we wat werkt en bereiken we meer!

Zet jij de beweging mee door? De achthonderd is op zoek naar mensen die lef durven tonen! Meer info en contactgegevens vind je op www.de800.nl

Categorieën: Nieuws