Samenwerking Ergon en DAF/Paccar Parts werpt vruchten af

Praktijkverklaring biedt kandidaten perspectief

Vanmiddag hebben 10 kandidaten van De achthonderd een Praktijkverklaring in ontvangst mogen nemen. Zij zijn de eerste tien deelnemers aan het regionaal project Maatwerk Praktijkleren en  ontvingen deze verklaring uit handen van Summa & Bedrijf, werkgever DAF/Paccar Parts en toeleider Ergon.

Maatwerk Praktijkleren is een initiatief van De achthonderd, een samenwerkingsverband van onder andere Summa & Bedrijf, Ergon, regiogemeenten en 04Werkt. Via dit project kunnen nu ook inwoners zonder startkwalificaties op de arbeidsmarkt een praktijkcertificaat halen. Het kan gaan om iemand met bijvoorbeeld alleen basisschool, een niet afgeronde opleiding in het voortgezet onderwijs of iemand met een niet-erkende buitenlandse opleiding. Met het certificaat wordt de stap naar een blijvende baan makkelijker.

Paccar Parts
De eerste dertig deelnemers aan Maatwerk Praktijkleren zijn een half jaar geleden bij Paccar Parts in Eindhoven/Geldrop aan de slag gegaan. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor het in- en uitpakken van onderdelen. “De bedoeling is dat ze basisvaardigheden leren als op tijd komen, verantwoord gedrag tonen en andere zaken die belangrijk zijn”, zegt werkcenterleider Peter Wijbenga van Ergon.

Nadat de deelnemers de praktijkverklaring hebben gekregen, gaan ze in veel gevallen via een zogeheten bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) aan de slag in het bedrijfsleven: vier dagen werken en een dag naar school.

Jolanda van den Bersselaar van Summa & Bedrijf, onderdeel van Summa College, is trots op de eerste lichting cursisten. “We zijn trots op de deelnemers. Door het project vergroten de deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt.”

De Praktijkverklaring is een bewijs dat de kandidaat bepaalde vaardigheden beheerst die nodig zijn om het werk naar behoren uit te voeren. Deze vaardigheden hebben ze op de werkvloer ontwikkeld. Het behalen van een Praktijkverklaring kan een waardevolle stap zijn in duurzame verbinding aan de arbeidsmarkt omdat iemand hiermee in staat is werkervaring en vaardigheden officieel aan te tonen. Dat is vooral nodig wanneer er (nog) geen diploma behaald is.

De aanpak van De achthonderd richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leidt deze op maat op, zodat zij beter aan het werk kunnen komen en blijven. In eerste instantie gaat het om opleiden tot mbo-niveau 1 in combinatie met werken. Maar voor kandidaten die om bepaalde redenen niet kunnen leren in de schoolbanken biedt de Praktijkverklaring uitkomst. 

Zet jij de beweging mee door? De achthonderd is op zoek naar mensen die lef durven tonen! Meer info en contactgegevens vind je op www.de800.nl