Voorlichtingsbijeenkomst voor leerbedrijven, brancheorganisaties en O%O-fondsen

Webinars 'praktijkleren in het MBO'

De partijen SBB, MBO-Raad, Programmaraad en werkgevers hebben samen met OCW en SAZW Webinars voorbereid voor de implementatie van het praktijkleren in het mbo.

Op woensdag 27 januari van 12.00 tot 13.00 uur èn vrijdag 29 januari van 15.00 tot 16.00 uur organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB de webinar ‘Praktijkleren in het mbo’. Deze voorlichtingsbijeenkomst is specifiek bedoeld voor leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Tjdens de voorlichting worden de leerbedrijven geïnformeerd over de mogelijkheden die het derde steun- en herstelpakket biedt voor het om- en bijscholen van hun (nieuwe) medewerkers. De leerbedrijven hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om zich in te schrijven voor de kosteloze webinar. Geïnteresseerde collega’s kunnen de webinar na afloop terugkijken. 

Ook voor andere partijen worden webinars georganiseerd over praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden. Voor de bekostigde en niet-bekostigde instellingen is op 10 december 2020 een eerste webinar geweest waar zo’n 250 scholen aan hebben deelgenomen. Voor UWV en de gemeente staat Webinar praktijkleren in het mbo | Samen voor de klant gepland op 25 januari van 11.00 – 12.00 uur.

Zet jij de beweging mee door? De achthonderd is op zoek naar mensen die lef durven tonen! Meer info en contactgegevens vind je op www.de800.nl