Branches De achthonderd meeste nieuwe banen

Werkgelegenheid Zuidoost-Brabant gestegen

stijging werkgelegenheid

Volgens LISA (werkgelegenheidsregister) is de werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant afgelopen jaar met 2% gestegen. Dat wil zeggen dat er 7.000 banen bijkwamen. Het overgrote deel daarvan bevindt zich in de sectoren industrie, logistiek en zorg.

Met de stijging van 2%, oftewel 7.000 banen, komt het aantal werkenden in Zuidoost-Brabant op 314.226. 

De industrie, logistiek en zorg & welzijn zorgden voor de meeste banen, samen goed voor 5.338 van de 7.000. Dat zijn ook de branches waarin De achthonderd actief is.

Grootste stijger in de regio was gemeente Veldhoven (met 3.784 banen) en gemeente Eindhoven komt op de tweede plaats (1.610 banen). Gemeente Best en Bergeijk blijven achter, beide zagen een lichte daling in de werkgelegenheid. 

In detailhandel gingen de meeste banen verloren, gevolgd door de financiële sector. uit de cijfers valt op te maken dat de branches waarin De achthonderd actief is, in opmars zijn. Een veelbelovende ontwikkeling! Laten we het ijzer smeden nu het heet is…

Zet jij de beweging mee door? De achthonderd is op zoek naar mensen die lef durven tonen! Meer info en contactgegevens vind je op www.de800.nl