Leren wat werkt.

Workshop Parktijkverklaring

Met De achthonderd is Summa al bijna 3 jaar actief in het kader van Summa2025: we leiden mensen op met een maatwerk leertraject (innovatief) en bieden hen extra begeleiding (waardengedreven) zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en zo duurzaam aan de arbeidsmarkt verbonden kunnen worden. Alles wat ervoor nodig was om daartoe te komen hebben we ingericht vanuit een can-do mentaliteit en zonder ons te laten weerhouden door bestaande systemen (procesvernieuwing). We richten ons op mensen (18+) die geen startkwalificatie hebben en dus volgens het reguliere systeem niet in aanmerking komen voor opleiden op mbo-niveau. In de laatste maanden is binnen het programma een verschuiving ontstaan (we werken vraaggestuurd) richting de Praktijkverklaring en dat maakt dat we die komende periode Summa-breed gaan uitzetten.

Hoe we dat doen, wat er voor nodig is om het te blijven doen en wat jíj daaraan zou kunnen bijdragen vertellen we je graag in deze workshop.

  • Datum: 29 november 2022
  • Tijd: 12.00 – 13.00 uur
  • Locatie: online

Workshop Praktijkverklaring met De achthonderd

We organiseren de workshop dus om jou te informeren over de Praktijkverklaring: wie behoort tot de doelgroep, en wat is er voor nodig om deze mensen middels een Praktijkverklaring verder te helpen? 

De Praktijkverklaring is een mbo-verklaring die werknemers kunnen behalen door op de werkvloer aan te tonen over bepaalde vaardigheden te beschikken. Op dit moment doen we dat al in bepaalde sectoren, maar zoals je in de inleiding kon lezen is het de bedoeling dat we dit Summa-breed gaan aanbieden. 

De samenwerking met bedrijven heeft door de Praktijkverklaring een flinke boost gekregen. Verschillende social firms hebben hun medewerkers in samenwerking met De achthonderd (o.a. Summa) op deze manier succesvol geschoold. De vraag vanuit die bedrijven wordt daardoor groter! Voor goede opvolging van deze succesverhalen is het van belang dat collega’s binnen Summa deze doelgroep gaan herkennen en leren ondersteunen. Sluit je aan?